Umění

Během studia religionistiky jsem vedle zájmu o východní filosofii zahořela láskou k vizuální kultuře, zejména pak buddhistické ikonografii. (Viz má bakalářská práce: http://is.muni.cz/th/362327/ff_b/).

Svět obrazu a vizualizace si mě prostě získal. V současnosti se věnuji sakrální malbě, zahrnující zejména mandaly, postavy buddhistického panteonu a hinduistická božstva. Proces tvorby pro mě představuje způsob meditace, kdy svět, tak jak ho známe, kolem nás, přestane existovat.  A to, co vzniká pod mýma rukama, je vizuální zachycení určité energie. Je tisíce a tisíce rozličných buddhůbódhisattvůdharmapálůarhatů, bohů a dalších postav buddhistického panteonu, a každá z těchto bytostí je připravena vést nás ke Zdroji – k jedné a týž nadosobní a všezahrnující Energii…