„Žijeme v nádherném světě, který je plný krásy, půvabu a dobrodružství. Těch dobrodružství, která můžeme prožít, je bez konce, pokud je hledáme s otevřenýma očima.“   ~Džaváharlál Néhrú

Věřím tomu, že každý z nás má na světě nějaké místo, či dokonce místa, která zintenzivňují vývoj naší osobnosti, jakási naše energetická epicentra. Místa, kde se Vám tají dech, probouzí se ve Vás nepodmíněné blaho, a kde jste zkrátka ‚doma‘. Takové místo můžete mít kdekoli. Ve svém rodném městě, v rodném státě,  stejně jako na druhém konci planety. Já svůj domov nalezla v Hímalájích..

„Cestování je krásná věc, jestliže máme domov a kam se vrátit.“   ~Irwin Shaw

Cestování je vášeň. Je to příležitost. Je to bezprostřední zažívání svobody se všemi plusy a mínusy, jež kouzelným způsobem splývají v harmonii. Je to oproštění se od závazků vůči ‚naší‘ společnosti a kultuře, od své role, kterou v ní zaujímáme, a otevření se dalším ‚světům‘.

„Investice do cestování je investice do sebe.“        ~ Matthew Karsten